Jak możemy w wartościowy sposób wykorzystać potencjał automatyzacji?

Jak możemy w wartościowy sposób wykorzystać potencjał automatyzacji?
środa, 26 wrzesień 2018
kategoria: finanse
Kiedy science-fiction staje się rzeczywistością
Jest rok 2018. Połowa ludzkości nosi ze sobą urządzenia o większej
mocy obliczeniowej niż komputery, dzięki którym człowiek wylądował
na Księżycu. Ludzkość połączona jest we wspólnej sieci do
natychmiastowej wymiany informacji nazywaną internet, a maszyny i
algorytmy coraz skuteczniej zastępują ludzi w wykonywaniu różnych
prac. Tak mógłby wyglądać wstęp do dobrego filmu science-fiction,
gdyby był nakręcony w zeszłym wieku. Zestawmy teraz opisany powyżej
obraz z wyobrażeniami przyszłości, jakie mieli ówcześni autorzy
sci-fi. Widzieliśmy miasta, w których transport odbywał się za
pomocą latających pojazdów, podróże międzygwiezdne, niedające się
odróżnić od człowieka androidy, sztuczną inteligencję walczącą o
dominację oraz nowej generacji papier do zapisywania i
przekazywania informacji. Zwróćmy uwagę na fakt, iż twórcy bardzo
rzadko brali pod uwagę pojawienie się internetu, a przecież jest to
jeden z ważniejszych elementów dzisiejszej rzeczywistości. Podobnie
my, kiedy staramy się wyobrazić przyszłość za kilkadziesiąt lat,
nie jesteśmy w stanie określić, jakie niespodzianki na nas czekają.
Faktem natomiast jest postępująca automatyzacja, czyli zastąpienie
pracy ludzkiej przez maszynę lub program komputerowy. Nie tylko
coraz więcej zajęć wykonują za nas różne urządzenia i algorytmy,
ale przyspiesza również prędkość, z jaką automatyzacja obejmuje
różne dziedziny naszego życia. Oznacza to, iż prace, które dziś
wydają nam się nie do zastąpienia, jutro przestaną być wykonywane
przez człowieka. Ciekawym przykładem jest program komputerowy,
który zdolny jest pisać inne programy.

W dniu dzisiejszym można przyjąć, że największy wpływ automatyzacja
wywiera w obszarze prac biurowych i administracyjnych oraz w
sektorze produkcji. W pierwszej kolejności automatyzowane są prace
powtarzalne. Zarówno te proste, jak i skomplikowane. Okazuje się
bowiem, iż dużo łatwiej oddać w ręce maszyn nawet złożone zadania,
jeśli są powtarzalne, niż zadania proste, w których występuje dużo
elementów niepowtarzalnych. Trend ten może jednak zostać podważony
przez rozwój technologii samouczących się.

Z punktu widzenia osób decydujących o zastosowaniu automatyzacji
ważnych jest kilka elementów. Jednym z nich jest starzenie się
społeczeństw, emigracje i co za tym idzie, brak rąk do pracy.
Drugim jest spadająca cena, wzrost dostępności oraz poszerzający
się wachlarz zastosowań automatyzacji. W wielu wypadkach człowiek
po prostu nie jest w stanie wykonać danej pracy tak skutecznie,
szybko i dokładnie, jak automat, niezależnie od sytuacji na rynku
pracy. Trzeci element to wygoda. Weźmy pod uwagę adaptacyjny
tempomat w samochodzie, czyli system utrzymujący stałą odległość za
poprzedzającym nas samochodem. Taki system ma możliwość zatrzymać
nasze auto, a wznowienie jazdy odbywa się za pomocą wciśnięcia
przycisku na kierownicy. W ten sposób zautomatyzowany zostaje
proces zatrzymywania się i ruszania np. w korku. Zostańmy w
obszarze transportu. Aplikacja na smartfon służąca do opłacania
parkingu lub autobusu w mieście to również przykład automatyzacji.
Dzięki programowi nie musimy kupować biletów, szukać parkometru i
drobnych. Wystarczy kilka ruchów kciukiem. Zwróćmy też uwagę na to,
czym automatyzacja nie jest. Kasy samoobsługowe w sklepach są
ciekawym przykładem, ponieważ w tym przypadku praca ludzka nie
została zastąpiona przez maszynę lub algorytm, po prostu została
przeniesiona na klientów.

Codzienne życie, prywatne i zawodowe, dostarcza wiele przykładów
automatyzacji, jest wszechobecna i postępująca. Zastanówmy się
teraz, jaki ma wpływ na nasze życie.

Zagrożenia związane z automatyzacją
Czas i wolność. Wbrew pozorom sytuacja, w której nasza praca staje
się łatwiejsza i mamy więcej czasu oraz możliwość decydowania o
tym, co z tym czasem zrobimy, może stwarzać problemy. Przyjmijmy,
że praca to zadania, które musimy wykonywać, aby zapewnić sobie
utrzymanie. Jaki procent społeczeństwa może powiedzieć, że uwielbia
to co robi i nie zamieniłoby swojego zajęcia na żadne inne?
Przyzwyczajamy się do wykonywania tych zajęć. Co w momencie, w
którym zostaną zautomatyzowane?

Bezrobocie. Część ludzi może nie mieć wymaganych na rynku
kwalifikacji oraz zdolności do przekwalifikowania się. Z jednej
strony systemy produkcji i dystrybucji stają się bardziej
efektywne, z drugiej strony maleje liczba osób, których stać na
produkowane wyroby lub dostarczane usługi. Rośnie system świadczeń
socjalnych, który może nie generować impulsów do poszukiwania
rozwoju.

Stagnacja. Już dziś obserwujemy, jak dużo uwagi i czasu pochłania
życie w świecie wirtualnym. Każdy może zrobić eksperyment i
rozejrzeć się w miejscu, w którym czyta ten artykuł. Ile osób
dookoła wpatruje się w ekrany smartfonów? Nie ma w tym z resztą nic
dziwnego. Różne aplikacje, media społecznościowe oraz gry celowo
projektowane są w taki sposób, aby koncentrować maksymalnie naszą
uwagę. Dzieje się to za pomocą dopaminy, środka związanego z
satysfakcją, który jest uzależniający i wydzielany w naszym mózgu
m.in. podczas hazardu. Nieprzypadkowo w zespole projektującym jedną
z najpopularniejszych platform społecznościowych znaleźli się
specjaliści z Las Vegas. Wystarczy ruch kciukiem i dostajemy
natychmiastową nagrodę w postaci informacji o naszych znajomych,
nowinkach, czy dodatkowych punktach lub osiągnięciach w wirtualnym
świecie. Czy faktycznie my będziemy decydować o tym, w jaki sposób
wykorzystamy uwolniony dzięki automatyzacji czas?
Kontakt z drugim człowiekiem. Zastąpienie wykonywanych przez
człowieka zadań przez maszynę lub algorytm oznacza również, że
kontakt pomiędzy ludźmi w wielu obszarach zostaje ograniczony. Mamy
coraz mniej okazji do interakcji, przyzwyczajamy się, że wiele
spraw można załatwić za pomocą formularza, czatu on-line z botem
zastępującym konsultanta, czy maila. Podczas realnego kontaktu z
drugą osobą mamy mniejszy wachlarz umiejętności porozumiewania się,
trudniej nam zrozumieć potrzeby drugiej strony oraz wyrazić własne
oczekiwania.

Przyspieszona destrukcja. Dzisiejsze systemy produkcji i
dystrybucji dostarczają produkty i usługi, odpowiadając na nasze
potrzeby. Niestety często są to potrzeby tworzone i subtelnie
narzucane przez producentów tychże produktów, czy usług. Prowadzi
to do sytuacji, w której priorytetem jest sprzedaż, kosztem
otaczającego nas ekosystemu. Odbija się to na jakości powietrza,
dostępie do czystej wody i wartościowego pożywienia, na warunkach
mieszkalnych i warunkach pracy oraz na konieczności migracji.
Szersze zastosowanie automatyzacji może doprowadzić do
przyspieszenia procesu degradacji środowiska.
Automatyzacja postępuje. Są z tym związane realne zagrożenia. Jakie
natomiast korzyści niesie ze sobą ten proces?

Szanse związane z automatyzacją
Rozbijmy na czynniki proces zakupu kubka kawy. Jesteśmy na stacji
benzynowej. Podchodzimy do automatu, wybieramy rodzaj, wielkość,
przykładamy kartę płatniczą do terminala, automat robi kawę,
bierzemy papierowy kubek, plastikową pokrywkę i wychodzimy. Teraz
weźmy pod uwagę, jak wielki łańcuch dostaw kryje się za tym
pozornie prostym procesem. Producenci kawy, kubków i pokrywek,
usługi bankowe zarządzające płatnościami, producenci i serwisanci
automatu do kawy. Przemysł rolniczy, papierniczy, przetwórstwo
tworzyw sztucznych, bankowość. W tym wszystkim transport. Setki
ludzi pracujących w trudnych warunkach. Pracownik produkcji
pokrywek pracuje w pyle, hałasie, na nocnej zmianie. Kierowca
dostarczający pokrywki jest w trasie kolejny dzień, czekając na
powrót do domu i spotkanie z bliskimi, jednocześnie wydając część
zarobionych pieniędzy na leczenie urazów kręgosłupa spowodowanych
ciągłą pozycją siedzącą za kierownicą. Lista przykładów jest długa,
dlatego sprawdźmy, jakie pozytywne zmiany może przynieść
automatyzacji.

Warunki pracy. Maszyny mają zastosowanie tam, gdzie warunki pracy
są szkodliwe, przyczyniając się do zmniejszenia liczby zachorowań,
urazów i poprawiając jakość życia osób, które nie muszą dłużej
wykonywać uciążliwej i obciążającej zdrowie pracy.
Charakter pracy. Skok technologiczny wymaga kompetentnych osób,
które będą w stanie zaprojektować, wdrożyć, obsługiwać i utrzymywać
zarówno maszyny, jak i nowe oprogramowanie. W poszczególnych
firmach mogą być to osoby znające automatyzowany proces, natomiast
na szeroko rozumianym rynku pracy tworzy się wiele ciekawych
możliwości. Technolodzy, projektanci, programiści, sprzedawcy,
osoby zarządzające projektami automatyzacji. Niezależnie od
pełnionej roli, znaczenia nabiorą zdolności komunikowania się z
ludźmi, empatia, ale też inicjatywa i umiejętności reagowania na
nieprzewidziane sytuacje.

Zmniejszenie negatywnego wpływu na ekosystem. Skupmy się na
procesie wytwórczym, pozostawiając poza komentarzem proces
kreowania przez producentów nieracjonalnych potrzeb. Przyjmijmy, że
efektywny system produkcji i dystrybucji, to taki, w którym
odpowiedź na potrzebę zużywa minimum energii, czasu, surowców. W
przypadku wspomnianego wcześniej zakupu kawy autonomiczny transport
będzie w stanie zużyć znacznie mniej paliwa, aby dostarczyć
wymagane półprodukty, których wytworzenie odbędzie się
automatycznie, z minimalnym udziałem człowieka, skracając czas, w
którym ludzie przebywają w szkodliwym środowisku produkcyjnym oraz
generując minimalny odpad produkcyjny. Nie wspominając o nowych
technologiach wytwórczych, jak np. lokalna produkcja
biodegradowalnych kubków ze zużytej w automacie mielonej kawy.
Czas i możliwości rozwoju. W dłuższej perspektywie automatyzacja
uwolni nas od konieczności pracy w takiej formie, jaką dzisiaj
znamy. Już dziś mamy więcej czasu i jesteśmy gotowi płacić za
usługi, które jeszcze nie dawno nie były powszechnie oferowane.
Metody na zaplanowanie ścieżki rozwoju
Nie jest niczym niezwykłym, że ludzie, którzy wygrali wysokie
nagrody w loteriach stają się nieszczęśliwi. Jeśli pracowaliśmy,
żeby się utrzymać i w pewnym momencie nie musimy tego robić, możemy
mieć poczucie większej ilości czasu i wolność wyboru. Czy jednak
wiemy, jak zaplanować naszą przyszłość, nasz rozwój, żebyśmy czuli
się spełnieni? I czy na pewno związane jest to ze stanem konta?
Jednak brak samoświadomości, celu, czy wizji przyszłości, do której
chcemy dążyć, a co za tym idzie, motywacji, sprawia, że możemy być
bardziej podatni na działanie wcześniej wspomnianych nawyków
związanych z wirtualnym światem, ograniczających nasz potencjał
rozwoju.

Sześciolatki, czy siedmiolatki do szkoły
Kilka lat temu, w telewizji publicznej mieliśmy okazję obserwować
debatę na temat wieku dzieci, w którym będą rozpoczynać edukację w
szkole podstawowej. Sześć, czy może siedem lat? Wypowiadało się
wielu ekspertów, osoby z różnych środowisk, reprezentanci ruchów
społecznych, politycznych, pedagodzy. W pamięci utkwiła mi
wypowiedź jednej osoby, doradcy rozwoju kariery, z wykształceniem z
zakresu psychologii. „Nieważne, czy pójdą do szkoły w wieku
sześciu, czy siedmiu lat. I tak wrócą do mnie, jak będą mieli
trzydzieści, mówiąc, że nie widzą sensu w swojej pracy.” Jak w
takim razie jak sobie pomóc? Jak uniknąć opisanej wyżej sytuacji, z
pełną świadomością, iż nadchodzą zmiany w postrzeganiu i
wykonywaniu pracy jaką dzisiaj znamy?

Sweet spot. Ciekawa metoda pomagająca odpowiedzieć na pytanie, co
nam w życiu sprawia frajdę. Pytanie nietrudne, aż do momentu, w
którym w grę wchodzi ułożenie pod tym kątem życia zawodowego. W
skrócie, sweetspot opiera się na kilku krokach i zajmuje nawet całe
popołudnie. Lub dwa. W trakcie pracy tworzymy tabelę. W pierwszej
kolumnie wypisujemy wszystkie zdarzenia, czy zadania z życia,
podczas wykonywania których, straciliśmy poczucie czasu, np. nagle
okazało się, że jest druga w nocy! To są właśnie te rzeczy, w
których czujemy się jak ryba w wodzie.
Opisujemy je bardzo dokładnie i bardzo szczegółowo. Po wypisaniu
kilkudziesięciu takich sytuacji, w drugiej kolumnie wypisujemy
wszystkie czasowniki, które znalazły się w naszym opisie zdarzenia.
W trzeciej kolumnie rzeczowniki, w czwartej odpowiadamy, jakie były
okoliczności i otoczenie oraz co nas napędzało. Piąta kolumna to
miejsce na opisanie swojej roli, relacji z innymi ludźmi, funkcji
jaką się pełniło względem nich,. Ostatnia kolumna to miejsce na
wpisanie, dlaczego właśnie to zdarzenie zakwalifikowaliśmy, jako
sweet spot. Teraz możemy obejrzeć wynik naszej pracy, poszukać
zależności i odpowiedzieć sobie na pytania czym, w jakich warunkach
i z kim chcielibyśmy się zajmować.

Harada. Jeden z polskich piłkarzy powiedział, że chciałby, aby
każdy człowiek miał możliwość pracy z planem, który pomoże
zrealizować mu swoje cele i marzenia. Wspominam o tym
nieprzypadkowo, ponieważ metoda Harady wywodzi się właśnie ze
sportu. Polega ona na określeniu, czym dla nas jest sukces. Nie
tylko w rozumieniu zawodowym, ale również prywatnym, porównując się
do osób, które uważamy za wzory do naśladowania. Kolejno następuje
w nim element samooceny naszych cech i określenie, w jaki sposób
możemy poprawić te, które oceniliśmy najniżej. Kolejno, przy pomocy
prowadzącego nas krok po kroku arkusza, przygotowujemy odpowiedź,
jaki cel chcemy osiągnąć. Proces ten jest o tyle interesujący, iż w
wyborze naszego celu dużą uwagę metoda poświęca innym ludziom oraz
korzyściom mierzalnym i niemierzalnym. Po określeniu celu, dzielimy
go na mniejsze części, które chcemy wykonać i rozplanowujemy je w
danym miesiącu. W cyklu dziennym weryfikujemy nasz plan z
rzeczywistością, zadając przy tym bardzo ważne pytanie: „co możemy
zrobić lepiej”. Dzięki temu wpisujemy w nasze życie sposób na
ciągłe doskonalenie.
Opisane pokrótce w artykule metody dają nam możliwość zatrzymania
się w codziennym biegu, zastanowienia się i zaplanowania naszej
przyszłości w sposób, który sprawi, że osiągniemy poczucie
spełnienia, a na pytanie „czym się zajmujesz?” będziemy odpowiadać
z energią. Metod i warunków na osiągnięcie tego stanu jest więcej,
jak chociażby praca z ludźmi, do których się ma zaufanie.
Najważniejszym jednak krokiem jest chęć zmiany, z którą ze względu
na postępującą automatyzację, przyjdzie nam się oswoić. Ważne, aby
automatyzacja pozytywnie wpływała na życie nasze i innych osób oraz
otaczający nas świat. Czy nie lepiej byłoby otrzymać kawę, której
produkcja ma minimalny wpływ na środowisko, serwowaną przez
pasjonata tego trunku, który jest żywo zainteresowany tym tematem i
zawsze ma coś ciekawego do powiedzenia, a przy tym wszystkim umie
się z nami skutecznie porozumieć?


Informację dostarczyła
kmr

Darmowe ogłoszenia

SignCut Pro1 sterownik do plotera tną...

Cena: 299 zł SignCut Pro1 - 12msc (Wersja 1 oprogramowania SignCut Pro) SignCut to profesjonalne oprogramowani...

Deisy małe serduszko wielka miłość

DAISY została znaleziona na opuszczonej posesji razem ze starszą sunią i piątką szczeniaków. Mała sunia tak skutecz...

5 miesięczna Astra czeka na odpowiedz...

NOWA SUNIA W GRUPIE KUDŁACI PRZYJACIELE MARTY - ASTRA. O szczeniaku, wałęsającym się po okolicy i z nadzieją zagląda...

Puma i Rita szczeniaki czekają na domek

Dziewczynki już podrosły i bardzo się martwią że nie mają żadnych propozycji domków. Tłumaczymy im że te najlepsze ...

Dasz mi chwilę rozkoszy? Szukam prawd...

Rozkosz.pl to serwis randkowy dla osób, które mają ochotę na niezobowiązujące spotkania, ale nie chcą za to słono pła...

Przejdź do serwisu: Ogłoszenia drobne

Katalog stron

pomoc-drogowa-domino.pl - całodo...

Nasza firma oferuje swoje usługi w zakresie całodobowej pomocy drogowej w Kielcach. Z nami załatwisz wszystko sp...

Ceramika z logo

Firma Printcup zajmuje się znakowaniem ceramiki (kubków, szklanek, kieliszków, filiżanek, kufli). Stosujemy w...

TWP - Trak Way Panel - drogi i p...

Trak Way Panel - zajmujemy się budową dróg i placów tymczasowych. Drogi i place tymczasowe to najlepsze rozwiąza...

Apolinarski – firma ogólnobudowl...

Apolinarski – firma ogólnobudowlana – zajmujemy się budową silosów na kukurydzę Kościan Leszno Śmigiel, budowa s...

Strzemiona zbrojeniowe- sprzedaż...

Produkcja strzemion zbrojeniowych budowlanych Czempiń, Mosina, Kościan, Poznań. Zajmujemy się produkcją oraz spr...

Przejdź do serwisu: Katalog stron

Baza firm

Kompleks Handlowy Rybitwy

Interesuje Cię plac targowy, który ma wiele do zaoferowania? W takim razie koniecznie musisz sprawdzić, co znajduje się w naszej oferci...

Prosperito-sklep.pl chemia przemysłowa i gospod...

Sklep Internetowy Prosperito prowadzi sprzedaż profesjonalnych środków czyszczących dla biur, warsztatów, zakładów przemysłowych, szkół...

ETAK

Jeżeli interesuje Cię sklep elektryczny wychodzący naprzeciw oczekiwaniom, nasza oferta powinna być zadowalająca. Dowodem na to jest fakt...

JP Studio Joanna Peplak

Jeżeli poszukujesz działalności, której specjalizacją jest makijaż permanentny, koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą (makijaż permanent...

CENTRUM KONSTRUKCJI HALOWYCH

CENTRUM KONSTRUKCJI HALOWYCH to firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu tworzenia wysokojakościowych, niezawodnych konstrukcji ...

Przejdź do serwisu: Baza firm

Strona główna | Darmowe ogłoszenia | Ogłoszenia regionalne | Katalog stron | Baza firm | Kontakt

Copyright - 2008 e-promocja - Realizacja: smart-point.pl

Partner: Praca & Stellenangebote: Next-Jobs